Konstföreningen Källströmsgården

Utställningar 2023 är under planering

Bokade hittills Bengt Johansson, Blomstermåla, Träskulptur

Lars Larsson, Örsjö, Konstsmide

Gunnar Spång, Påskallavik, Foto