Här kan Du se vad som händer på gården under 2017:

Kejsarkronor på Källströmsgården tidigt våren 2017

Sommaren 2017 är första utställningsperioden 24/6 - 12/7 och den andra perioden 15/7 - 4/8.

Ateljéer och kafé håller öppet dagl kl 13 - 17.

Se vidare under flik Utställningar.

Solkustens Konstrunda 2 - 3 september - se nedan:

 

Solkustens Konstrunda ägde rum 2 - 3 september och liksom tidigar år samlades flera konstnärer för att ställa ut på Källströmsgården.

Källströmsgårdens målargrupp fanns på plats men även nytillkomna konstnärer från Påskallavik.

Utställare var: Barbro Ahlbom, Ingrid Blad, Ewa Brodd, Görel Ersson, Gerd Gussén, Lisbeth Jangsell, Lolita Sundberg och Inga Wretlund.

 

Vernissage 15 juli kl 14 inför kommande utställningsperiod till och med 4/8 med från vänster Gerd Gussén, Eva Brodd och Ingrid Blad. 

Här introduceras de av konstföreningens Inga Wretlund.

Röda ateljén blev fin med Eva Brodds tavlor
och i hörnet bjöds på fler av Evas tavlor och cider.
Konstintresserad i djupa funderingar inför ev köp.
och det fanns fler intresserade.
Ingrid Blads färgstarka konst väckte glädje
och hennes granskande uggla ingav respekt.
Fler djur fanns en trappa upp - Gerd Gusséns humoristiska toffelfiskar
liksom hennes mycket uppskattade keramikskålar.
I kaféköket bestämde Britt-Marie och Ulla och som vanligt rikligt med goda kakor och bullar tack vare Britt-Marie.
Pausande, nöjda utställningsarrangörer på verandan återkommer så småningom med nya, djärva konstprojekt. Håll utkik!

Vernissage 24 juni kl 14 - Benny Ekman, Sören Falk och Lisbeth Jangsell introducerades inför första utställningsperioden 24/6 - 12/7. Många konstintresserade människor hittade hit och intresset för kaffe och kakor var också stort.

Benny Ekman introduceras av Barbro
och så här ser han ut i fin slips
och mitt i ateljén en förunderlig skulptur.
I ett hörn fanns en örn
och i ett annat hans favoritmotiv -kvinnor
men här finns anden i och Eva med flaskan.
Sören Falk introduceras av Inga i Södra rummet
och det gällde att tränga ihop sig
och vänta för att i lugn och ro få studera hans stämningsmättade bilder.
Målargruppens egen Lisbeth Jangsell ställde ut
i föreningens kaférum Hon kunde inte själv närvara
men hennes spännande tavlor i olika tekniker fanns på plats.