Allsång i Källströmsgårdens trädgård varje sommar.

Allsång med Astri & Evert Taubes vänner/Östanhav i trädgården i tävlan med "Vindorgeln" och fågelsången. Kaféet kommer att vara öppet liksom ateljéerna med konstutställningarna.

 

Sommaren 2017 kommer  föreningen att arrangera två allsångsträffar: 

16 juni och 28 juli.

 

 

 

Arvid Källströms "Vindorgel".

Tillsammans sjunger vi Taube!