Konstföreningen Källströmsgården

Årsmötet ägde rum 5 mars 2017 kl 14 i PRO-lokalen i Påskallavik.

Monica Nilsson, Barbro Petersén, Lisbeth Jangsell, Martin Gustavsson och Carl-Otto Sjögreen avgick ur styrelsen. Eva Kjällgren och Bo Einhed valdes in på två år.

Fr o m 5 mars 2017 har styrelsen följande ledamöter:

Ordförande: Vakant

Kassör:

Lisbeth Karlsson, Kustvägen 78, 570 90 Påskallavik, 0491-91941, 070-6454828, ka.lisbeth@telia.com

Sekreterare : Vakant

Övriga ledamöter:

Eva Jonsson, Sjöhagsgatan 14, 570 90 Påsklallavik, 0491-91741, 073-9686491, evajonssonp@hotmail.com 

Inga Wretlund, Flatmejselvägen 8,572 93 Oskarshamn, 070-3368995, wretlund@gmail.com

Eva Kjällgen, Rödskärsgatan 9, 570 90 Påskallavik, 0491-91559, 073-0348360, evakj50@gmail.com 

Lisbeth Jangsell, Pikhackestigen1, 57293 Oskarshamn,072-386 78 84, lisbeth@jangsell.se

Ersättare:

Bo Einhed, Bagaregatan 11, 570 90 Påskallavik, 070-600662, basbosse@telia.com

 

 

 Konstgruppen: Inga Wretlund, Eva Kjällgren och Lisbeth Jangsell

Konstföreningen Källströmsgården bildades 1996 och föreningens syfte är:

* bevara Arvid Källströms minne

* bevara Källströmsgården och dess omgivningar

* sprida kultur genom bl a konstutställningar och visaftnar

* främja kulturell verksamhet genom kursverksamhet och andra aktiviteter

 

 

 

 

Nya medlemmar hälsas välkomna! Medelmsavgiften är 100:-/år, som betalas till bankgiro 207-5885 eller Swishas till 123 288 53 90. Du får vår bulletin Källskriften med aktualiteter, inbjudan till våra konst- och kulturresor, deltar i våra konstlotterier och får 5% rabatt på konstinköp i samband med konstutställningar och välkomnas att deltaga i föreningens verksamhet, som ger stora möjligheter att påverka dess inriktning.